De 13 namen van de volle maan
De 13 namen van de volle maan

De 13 namen van de volle maan

De kracht van de volle maan: ontdek de 13 namen en hun betekenis

Welkom terug bij onze blogserie over de maan! Als heks ben je waarschijnlijk bekend met de betekenis en symboliek van de maanfasen en hun invloed op ons dagelijks leven. Maar wist je dat er ook 13 verschillende namen zijn voor de volle maan? Elk van deze namen heeft zijn eigen unieke betekenis en geschiedenis, en kan ons helpen om meer verbinding te maken met de krachtige energieën van de maan.

In deze blog duiken we dieper in de 13 verschillende namen van de volle maan en verkennen we hun betekenis en symboliek. We zullen ook kijken naar hoe heksen en spirituele beoefenaars deze namen gebruiken in hun praktijk en rituelen. Als je meer wilt weten over de verschillende maanfasen en hun invloed op ons leven, verwijs ik je graag naar onze eerdere blog over de maanfasen.

Of je nu een beginner bent in de wereld van de maanmagie of een gevorderde beoefenaar, deze blog zal je helpen om meer te begrijpen over de krachtige energieën van de volle maan en hoe je deze kunt gebruiken om je eigen spirituele reis te verrijken.

Laten we beginnen en ons onderdompelen in de betoverende wereld van de volle maan en haar 13 verschillende namen.

De 13 verschillende namen van de volle maan

De 13 verschillende namen van de volle maan zijn een weerspiegeling van de verschillende culturen en tradities die door de eeuwen heen de maan hebben geëerd en gevierd. Elke naam draagt zijn eigen unieke betekenis en geschiedenis, en biedt ons een dieper begrip van de krachtige energieën van de volle maan.

Hieronder volgen de 13 namen van de volle maan, met subkopjes en korte beschrijvingen van de betekenis en geschiedenis van elke naam:

Betekenis en geschiedenis van de Wolfmaan

De Wolfmaan is de naam die wordt gegeven aan de volle maan in januari die rond Imbolc valt en staat symbool voor kracht, moed en bescherming. Deze naam is afkomstig van de inheemse stammen van Noord-Amerika, waar wolven in de winter huilen naar de volle maan. De wolven worden gezien als een krachtig en beschermend dier, en de Wolfmaan wordt geassocieerd met deze eigenschappen.

De Maan na Yule, zoals deze ook wel wordt genoemd, verwijst naar de periode na de winterzonnewende, wanneer de dagen geleidelijk beginnen te lengen en het licht terugkeert. Het is een tijd van vernieuwing en nieuwe energie, wat goed past bij de betekenis van de Wolfmaan.

De Oude Maan is een andere naam die soms wordt gegeven aan de Wolfmaan, omdat het de laatste volle maan is van de winter en het einde van een cyclus markeert. Dit is een tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar en om te reflecteren op wat er is bereikt en wat er nog moet komen.

Al met al is de Wolfmaan een tijd van kracht en bescherming, vernieuwing en reflectie. Het is een uitstekende tijd om te werken aan innerlijke kracht en persoonlijke groei, en om je te omringen met de energie van de wolf en zijn beschermende en moedige eigenschappen.

Betekenis en geschiedenis van de Stormmaan

De Stormmaan is de naam die wordt gegeven aan de volle maan die tussen Imbolc en Ostara valt in februari of maart en staat symbool voor verandering en vernieuwing. Deze naam is afkomstig van de onstuimige winterstormen die in deze tijd van het jaar vaak voorkomen. De Stormmaan wordt geassocieerd met deze krachtige en transformerende energieën.

De Sneeuwmaan, IJsmaan en Koude Maan zijn andere namen die soms worden gegeven aan de Stormmaan. Deze namen verwijzen naar de koude en besneeuwde omstandigheden die vaak voorkomen in februari. De Hongermaan is een andere naam die soms wordt gegeven aan de Stormmaan, omdat het in vroegere tijden een moeilijke tijd was om voedsel te vinden.

De Stormmaan is een tijd van verandering en vernieuwing, waarbij oude patronen worden losgelaten en nieuwe groei en kansen ontstaan. Het is een tijd om te reflecteren op wat er in het afgelopen jaar is gebeurd en om plannen te maken voor de toekomst. Door de krachtige en transformerende energieën van deze maan kan men zich openstellen voor nieuwe mogelijkheden en veranderingen.

Al met al staat de Stormmaan voor verandering en vernieuwing, en biedt het de kans om te groeien en te evolueren. Het is een tijd om te reflecteren op het verleden en om vooruit te kijken naar de toekomst. Door het omarmen van de energie van de Stormmaan kan men zich openstellen voor nieuwe groei en mogelijkheden.

De Stormmaan valt in februari en markeert het einde van de winter en het begin van de lente

Betekenis en geschiedenis van de Lentemaan

De Lentemaan is de naam die wordt gegeven aan de eerste volle maan na Ostara in maart of april en symboliseert vernieuwing, wedergeboorte en groei. Het is de tijd waarin de natuur weer tot leven komt en de lente begint. De naam “Lentemaan” is afgeleid van het Oudengelse woord “Hlyd Monath” wat “Luidruchtige maand” betekent, vanwege de toenemende geluiden van de natuur.

De Ei-maan is een andere naam voor de Lentemaan, vanwege het feit dat het in deze tijd van het jaar was dat eieren werden gelegd en geschilderd ter ere van de lente. De Haasmaan is een andere naam die wordt gegeven aan de Lentemaan vanwege de associatie met Pasen, dat in deze tijd van het jaar valt. De Maan van de Dood is een andere naam die wordt gegeven aan de Lentemaan vanwege het idee van wedergeboorte en verandering, waarbij oude patronen en ideeën sterven om ruimte te maken voor nieuwe groei.

De Lentemaan markeert de tijd van het jaar waarin de natuur weer tot leven komt en nieuwe groei en verandering plaatsvinden. Het is een tijd om te reflecteren op het verleden en om plannen te maken voor de toekomst. Door het omarmen van de energie van de Lentemaan kan men zich openstellen voor nieuwe groei en mogelijkheden.

In de Keltische traditie werd de Lentemaan gevierd als de tijd van de godin Ostara, die symbool stond voor vruchtbaarheid en vernieuwing. Het was een tijd waarin mensen zich richtten op het zaaien en planten van gewassen voor de oogst van het jaar.

De Lentemaan valt in maart en markeert het begin van de lente. Het is een tijd waarin de dagen langer worden en de temperaturen warmer worden.

Betekenis en geschiedenis van de Kraaimaan

De Kraaimaan, ook wel bekend als de maan van het ontwaken, sapmaan of wormmaan, is de volle maan die valt rond Beltane in april. Het is de tijd van het jaar waarin de lente begint te ontwaken en het nieuwe leven begint te bloeien. De naam Kraaimaan komt van het gekraai van de kraaien die in deze periode beginnen te nestelen en actief worden.

Deze maan staat voor het ontwaken van de natuur en het verjongen van de geest. Het is een tijd van verandering en groei, waarin we onze plannen en doelen voor het komende jaar kunnen maken en ons kunnen richten op het creëren van nieuwe mogelijkheden en kansen.

In oude tijden werd deze maan gevierd door het verzamelen van het sap van bomen, wat werd gebruikt als een bron van voedsel en medicijn. Het sap van de bomen werd gezien als een symbool van het ontwaken van de natuur en het vernieuwingsproces dat elk jaar plaatsvindt. Tijdens deze maan werd er ook aandacht besteed aan het begraven van oude energieën en het loslaten van oude patronen om ruimte te maken voor groei en vernieuwing.

Betekenis en geschiedenis van de Grasmaan

De Grasmaan, ook wel bekend als de bloemenmaan, melkmaan of moedermaan, is de laatste volle maan voor Litha die in in mei of juni valt. Het is de tijd van het jaar waarin de natuur volledig tot bloei komt en de bomen en planten zich in volle pracht presenteren.

Deze maan staat voor vruchtbaarheid, groei en vernieuwing. Het is een tijd waarin de natuur in volle kracht staat en we ons kunnen richten op het bloeien en groeien van onze eigen projecten en dromen. De Grasmaan staat ook symbool voor moederschap en de zorg voor anderen. Het is een tijd waarin we ons kunnen richten op het onderhouden van onze relaties en het tonen van genegenheid en liefde voor de mensen om ons heen.

In oude tijden werd deze maan gevierd als een tijd van overvloed en vruchtbaarheid. De melk van dieren werd in deze tijd overvloedig geproduceerd en er werden speciale rituelen gehouden om de vruchtbaarheid van de grond en de gewassen te bevorderen. Tijdens deze maan werden er ook kruiden verzameld voor medicinale doeleinden en werden er bloemen geplukt voor decoratie en rituele doeleinden.

Betekenis en geschiedenis van de Plantmaan

De Plantmaan, ook bekend als de Honingmaan, Medemaan, Aardbeimaan of Maan van de Kortste Nacht, valt in de maand juni of juli. Dit is de tijd waarin de zon haar hoogste punt bereikt en de dagen op het noordelijk halfrond het langst zijn. De Plantmaan is vernoemd naar de overvloedige groei van planten en gewassen die in deze maand plaatsvindt. Het is een tijd van vruchtbaarheid, waarin de natuur volop in bloei staat en de bomen volhangen met fruit.

De Plantmaan wordt geassocieerd met overvloed, vruchtbaarheid en overvloedige oogsten. Het is een tijd om te genieten van de rijkdom van de natuur en de zegeningen van het leven te vieren. Deze maan wordt vaak geassocieerd met de godin Aphrodite, die de liefde en vruchtbaarheid symboliseert, evenals met de godin Cerridwen, die geassocieerd wordt met transformatie en de cyclus van leven en dood.

Betekenis en geschiedenis van de Hooimaan

De Hooimaan, ook bekend als de Bokmaan of Maan van de Roos, valt in de maand juli en markeert het hoogtepunt van de zomer. Deze maan wordt zo genoemd omdat de maand juli traditioneel de tijd was om hooi te oogsten om de winter door te komen. De Maan van de Roos verwijst naar de bloeiende rozenstruiken in deze tijd van het jaar.

De Hooimaan symboliseert overvloed, vruchtbaarheid en het vieren van de zomerzonnewende. Het is een tijd om te genieten van de warmte en het licht van de zon, om te ontspannen en te reflecteren op de groei en veranderingen in ons leven. Het is ook een tijd om dankbaarheid te tonen voor de zegeningen die we hebben ontvangen en om ons voor te bereiden op de komende herfst.

Betekenis en geschiedenis van de Graanmaan

De Graanmaan, ook bekend als de Fruitmaan of Vismaan, valt in augustus. De maan staat symbool voor de overvloedige oogst van granen en fruit in deze tijd van het jaar. Het is een tijd om dankbaarheid te tonen voor de rijkdom van de natuur en om te vieren wat we hebben ontvangen.

De Graanmaan is ook geassocieerd met de spirituele betekenis van voorspoed en welvaart. Het is een goed moment om te mediteren over onze eigen overvloed en hoe we deze kunnen delen met anderen.

In sommige tradities wordt de Graanmaan gevierd als de Maan van het Weerlicht, vanwege de vaak stormachtige weersomstandigheden in deze tijd van het jaar. Dit kan ook een herinnering zijn aan de kracht en energie van de natuur, die ons in staat stelt om te groeien en te bloeien.

De Graanmaan heeft ook een historische betekenis, omdat het in oude tijden een belangrijke tijd was voor de landbouwgemeenschappen. Het was een tijd van hard werken en het verzamelen van de oogst, maar ook van vreugde en feesten om de vruchten van het werk te vieren

Betekenis en geschiedenis van de Oogstmaan

De Oogstmaan is de volle maan die valt in de maand die het dichtst bij Mabon valt tussen augustus of september, afhankelijk van het jaar. Het is de maan die de overvloed van de oogst vertegenwoordigt en daarom staat deze maan voor dankbaarheid en welvaart. Deze maan wordt ook wel de Maïsmaan genoemd vanwege de grote hoeveelheden maïs die rond deze tijd worden geoogst.

In verschillende culturen werden er rond deze tijd feesten gevierd om de overvloed van de oogst te eren. In het oude Rome vierden ze bijvoorbeeld het festival van Consualia, waarbij er een processie werd gehouden ter ere van Consus, de god van de oogst. In sommige Native American tradities wordt deze maan de Maan van de Maïsoogst genoemd en werd er een ceremonie gehouden om de goden te bedanken voor de overvloedige oogst.

De Oogstmaan markeert ook de overgang naar de herfst, waarbij de dagen korter worden en de temperatuur begint te dalen. Het is een tijd van verandering en overgang, waarbij we onze dankbaarheid uiten voor wat we hebben ontvangen en ons voorbereiden op de komende seizoenen.

Betekenis en geschiedenis van de Jachtmaan

De Jachtmaan, ook wel bekend als de Maan van de Vallende Bladeren, valt meestal rond Samhain in oktober en soms in november. Het is de tijd van het jaar waarin de bladeren beginnen te verkleuren en van de bomen vallen, de temperatuur begint te dalen en de dagen korter worden.

Deze maan staat traditioneel gezien voor het einde van de oogstperiode en het begin van de jacht. Voor veel oude culturen was dit een belangrijke tijd om zich voor te bereiden op de wintermaanden door middel van het verzamelen en jagen van voedsel. Het was ook een tijd om dankbaarheid te tonen voor de overvloed die tijdens het oogstseizoen was verkregen.

Voor sommige sjamanistische tradities vertegenwoordigt de Jachtmaan het loslaten van oude patronen en het opruimen van overtollige energie om ruimte te maken voor nieuwe ideeën en intenties. Het is een tijd om te reflecteren op wat er in het afgelopen jaar is bereikt en om te overwegen welke veranderingen nodig zijn om te kunnen groeien en evolueren.

In de moderne tijd wordt de Jachtmaan soms ook geassocieerd met het versterken van innerlijke kracht en het ontwikkelen van moed. Het kan een tijd zijn om angsten onder ogen te zien en uitdagingen aan te gaan, met als doel persoonlijke groei en ontwikkeling.

Betekenis en geschiedenis van de Eikmaan

De Eikmaan is de naam die wordt gegeven aan de volle maan die tussen Samhain en Yule in de maand november december verschijnt. Het is ook bekend onder andere namen zoals de bloedmaan, de maan voor Yule en de vriesmaan. De Eikmaan markeert de langste nacht van het jaar en het begin van de winterzonnewende, die wordt gevierd als een belangrijke tijd van vernieuwing en wedergeboorte in veel culturen.

De naam “Eikmaan” komt van de oude traditie van het planten van eikenbomen in de winter om hun kracht en wijsheid te symboliseren. In sommige culturen wordt de Eikmaan gezien als een tijd van introspectie en innerlijke groei, waarbij men zich richt op het vinden van balans en harmonie in het leven. Anderen beschouwen het als een tijd van het eren van voorouders en het versterken van familiebanden.

De bloedmaan-naam komt van de rode gloed die soms te zien is tijdens deze maan, veroorzaakt door de lage stand van de zon en de atmosfeer van de aarde. Deze naam komt ook voort uit oude tradities waarbij de jacht in deze periode intensiever werd om de wintervoorraad aan te vullen, wat soms gepaard ging met bloederige rituelen.

In veel culturen wordt de Eikmaan geassocieerd met kracht, wijsheid en doorzettingsvermogen, en wordt hij gevierd als een tijd om te mediteren over persoonlijke groei en veranderingen. Het is een moment om te reflecteren op de lessen van het verleden en zich voor te bereiden op de uitdagingen die komen gaan.

Betekenis en geschiedenis van de Maan van de Yuletijd

De Maan van de Yuletijd, ook bekend als de Langste Nacht of de Koude Maan, valt meestal in 20 december en 10 januari in de Yuletijd en is de laatste volle maan van het jaar. Het is een belangrijke maan voor vele culturen en spirituele praktijken die de winterzonnewende vieren. Het is de tijd van het jaar waarin de dagen het kortst zijn en de nachten het langst, en het markeert het begin van de winter.

De winterzonnewende is een belangrijk moment in de natuur en symboliseert de terugkeer van het licht na de donkere dagen van de winter. Veel culturen en spirituele praktijken vieren deze tijd met ceremonies en rituelen om de terugkeer van het licht te verwelkomen en te vieren. Het is een tijd van bezinning en introspectie, waarin men zich kan concentreren op persoonlijke groei en het loslaten van het oude om ruimte te maken voor het nieuwe.

De Maan van de Yuletijd wordt ook wel de Koude Maan genoemd vanwege de winterse temperaturen, en de Langste Nacht vanwege de lange nachten. Het is een tijd om verbonden te blijven met de natuurlijke cyclus van het leven en om te vieren dat we samen de donkerste dagen van het jaar hebben overleefd. Veel mensen gebruiken deze maan ook om hun doelen en intenties voor het nieuwe jaar te stellen, en om dankbaarheid te tonen voor de zegeningen van het afgelopen jaar.

Betekenis en geschiedenis van de Boommaan

De Boommaan valt in de maand december wanneer de oogstmaan in oktober valt en de Jachtmaan vervalt. Deze maan staat symbool voor introspectie, transformatie en vernieuwing. Het is een tijd om naar binnen te keren en na te denken over het afgelopen jaar, om te mediteren over wat je wilt loslaten en wat je wilt behouden in het nieuwe jaar.

Van oudsher werd deze tijd van het jaar geassocieerd met de terugkeer van het licht, omdat de dagen na de winterzonnewende geleidelijk langer beginnen te worden. Het was een tijd om te vieren dat het leven en het licht zouden terugkeren, en er werden vaak rituelen en feesten gehouden om deze overgang te markeren.

De Boommaan is ook een tijd om te werken aan innerlijke groei en persoonlijke ontwikkeling. Het symboliseert de donkere, vruchtbare grond waarin we zaden planten die later zullen uitgroeien tot nieuwe ideeën en projecten. Het is een tijd om te zaaien, te plannen en je voor te bereiden op de lente, waarin deze ideeën tot bloei zullen komen.

In sommige tradities wordt de Boommaan geassocieerd met de dennenboom, die werd vereerd vanwege zijn groenblijvende bladeren en de bescherming die het biedt aan dieren in de winter. Andere bomen die geassocieerd worden met deze maan zijn de hulst, de cipres en de berk.

Betekenis en geschiedenis van de Blauwe maan

Een Blauwe maan is de tweede volle maan in een kalendermaand. Het is een zeldzame gebeurtenis die ongeveer eens in de tweeënhalf jaar voorkomt. De term “blauwe maan” heeft eigenlijk niets te maken met de kleur van de maan zelf, maar is ontstaan als gevolg van een misverstand in een oude volksalmanak. Hierin stond dat de tweede volle maan in een kalendermaand een “blauwe maan” werd genoemd, maar dit was eigenlijk bedoeld om aan te geven dat het een zeer zeldzame gebeurtenis was.

De Blauwe maan heeft geen specifieke symbolische betekenis, maar wordt vaak geassocieerd met het bereiken van zeldzame en moeilijk te bereiken doelen. Het is ook een tijd van reflectie en introspectie, waarbij men kan nadenken over persoonlijke groei en ontwikkeling.

De Blauwe maan kan in principe in elke maand vallen, afhankelijk van de lengte van de kalendermaand. Meestal vindt de Blauwe maan echter plaats in de maanden januari, maart, mei, juli, augustus, oktober of december.

De symboliek van de volle maan

De volle maan heeft door de eeuwen heen een bijzondere symboliek en spirituele betekenis gekregen. Het is het moment waarop de maan in haar volledige glorie en helderheid aan de nachtelijke hemel verschijnt, en veel mensen voelen zich aangetrokken tot de magie en mystiek van dit natuurverschijnsel.

De symboliek van de volle maan is rijk en gevarieerd, en kan verschillende betekenissen hebben voor verschillende culturen en spirituele tradities. In de westerse astrologie wordt de volle maan vaak geassocieerd met emoties, relaties en balans. Het is het moment waarop de zon in het tegenovergestelde teken van de maan staat, en deze tegenstelling kan zorgen voor spanningen en conflicten in ons persoonlijke leven. Tegelijkertijd kan de volle maan ons helpen om onze emoties en behoeften beter te begrijpen en te integreren in ons dagelijks leven.

Voor heksen en andere spirituele praktijken wordt de volle maan vaak gezien als een krachtig moment voor rituelen en magie. Dit is het moment waarop de energie van de maan op zijn hoogtepunt is, en veel mensen gebruiken dit als een gelegenheid om hun intenties te zetten, hun doelen te versterken, en hun spirituele verbinding te verdiepen. Rituelen en praktijken kunnen verschillen, afhankelijk van de specifieke traditie of overtuiging, maar veel heksen zullen bijvoorbeeld kaarsen aansteken, mediteren, of buiten een speciaal ritueel uitvoeren om de kracht van de volle maan te benutten.

Een van de meest populaire manieren om de volle maan te gebruiken in de hekserij is om een Esbat te vieren. Dit is een regelmatige bijeenkomst van heksen tijdens de volle maan, waarin ze samenkomen om te mediteren, te delen, en rituelen uit te voeren. Het kan een informele bijeenkomst zijn, of een gestructureerde ceremonie met specifieke richtlijnen en symboliek.

In essentie is de volle maan een moment van potentie, kracht en magie, en het kan een uitstekende gelegenheid zijn om onze spirituele groei te bevorderen en ons te verbinden met de cyclus van de natuur. Of je nu een heks bent, of gewoon gefascineerd bent door de magie van de maan, de volle maan blijft een tijdloos symbool van de mysteries van het universum.

Volle maan rituelen

Volle maan rituelen zijn een belangrijk onderdeel van veel spirituele en magische praktijken. Ze worden vaak geassocieerd met het vergroten van energie, het aantrekken van overvloed, het loslaten van negativiteit en het versterken van verbindingen met de natuur en hogere machten. Hieronder staan enkele volle maan rituelen voor beginners en gevorderden, met instructies en benodigdheden.

  1. Volle maan meditatie: Dit is een eenvoudige maar effectieve manier om verbinding te maken met de energie van de volle maan. Zoek een rustige plek op en steek wat kaarsen aan. Ga zitten in een comfortabele positie en sluit je ogen. Adem diep in en uit en visualiseer het heldere, zilveren licht van de maan dat door je lichaam stroomt. Laat jezelf los en blijf zolang zitten als je wilt.
  2. Maanwater maken: Maanwater is water dat is opgeladen met de energie van de maan. Vul een glazen pot met water en plaats deze buiten tijdens de volle maan. Laat het water de hele nacht staan en haal het ‘s ochtends binnen. Gebruik het maanwater om rituelen te versterken, jezelf te reinigen of te drinken voor genezing.
  3. Volle maan tarotlegging: Tarot is een tool die vaak wordt gebruikt om inzicht te krijgen in spirituele of levensvragen. Tijdens de volle maan kun je een tarotlegging doen om de energie van de maan te benutten. Kies een spreiding die je aanspreekt en gebruik je deck om jezelf te lezen.
  4. Maanviering: Een maanviering is een groepsritueel dat plaatsvindt tijdens de volle maan. Dit kan in de natuur zijn of thuis met vrienden en familie. Creëer een altaar met kaarsen, edelstenen en andere decoraties die je aanspreken. Leid de groep in meditatie en zing samen of reciteer mantra’s om de energie van de maan te versterken.

Benodigdheden voor deze rituelen kunnen kaarsen, edelstenen, tarotkaarten, papier en potloden, en andere items zijn die passen bij de specifieke praktijk. Het is belangrijk om je intentie vast te stellen voordat je begint met je ritueel en om ervoor te zorgen dat je je veilig voelt in de ruimte waarin je werkt.

Er zijn veel bronnen beschikbaar voor meer informatie over volle maan rituelen, waaronder boeken, online communities en workshops. Het is aan te raden om meerdere bronnen te raadplegen en je eigen ritueel te creëren dat bij jou past en dat past bij de energie van de specifieke volle maan.

Conclusie

In deze tekst hebben we de betekenis en geschiedenis besproken van de 13 verschillende namen die gegeven worden aan de volle maan in de loop van het jaar. Elke naam heeft zijn eigen symboliek en spirituele betekenis, en kan worden geassocieerd met specifieke rituelen en praktijken.

Volle maan rituelen zijn een belangrijk onderdeel van hekserij en spiritualiteit, en er zijn verschillende rituelen beschikbaar voor beginners en gevorderden. Deze rituelen kunnen worden aangepast aan persoonlijke voorkeuren en kunnen variëren van meditatie tot kaarsenrituelen en meer.

Als je geïnteresseerd bent in hekserij en spiritualiteit, nodigen we je uit om lid te worden van een heksenkring of om zelf een volle maan ritueel uit te proberen. Het kan een geweldige manier zijn om meer verbinding te maken met de natuur en je innerlijke zelf.

Als je meer wilt leren over hekserij en spiritualiteit, nodigen we je uit om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe informatie, tips en rituelen die je kunt gebruiken om je eigen spirituele reis te verdiepen.

Ontvang gratis mijn dag planner "Plan4succes"

Meld je aan voor mijn nieuwsbrief en ontvang gratis mijn dag planner "Plan4Succes" waarin je leert mediteren en een ontwikkel een effectieve meditatiepraktijk

Je gegevens word gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment uitschrijven. Voor meer info zie mijn privacy-verklaring.

Geef een reactie

Winkelwagen0
Er liggen nog geen artikelen in je winkelwagen
Verder winkelen